Priser

Två alternativ:

NON-SKATING Medlem betalar bara medlemsavgiften*
SKATING Medlem betalar medlemavgiften + träningsavgiften*

Medlemsavgiften är 300 kronor och gäller hela året. (varav 225 går till försäkringen)
Träningsavgiften är 750 kronor för vårterminen.
Träningsavgiften är 650 kronor för höstterminen.

Betalning sker via bankgiro.
Om det är lite svårt att betala en klumpsumma kan man kontakta oss för att lägga upp en flexibel avbetalningsplan. T.Ex: 50%-50% eller 3-mån payment.

Du kan även få rabatt på din träningsavgift genom att bli tränare.


ENGLISH:

Two options:

NON-SKATING Member only pays the membership fee*
SKATING Member pays the membership fee + training fee*
The membership fee is 300 SEK and is valid throughout the year. (225 goes solely to insurance)
The training fee is 750 SEK for the spring semester.
The training fee is 650 SEK for the fall semester.

Payment is made by bank transfer (Bankgiro).
If it is a little difficult to pay the entire sum at once, you can contact us to set up a flexible payment plan. For example: 50%-50% or 3-month payment.

You can even get a discount on your training fee by becoming a coach.

 

* De priser som visas på denna sida kan ändra när som helst. URD kan inte intyga att priserna kommer att vara exakt samma vid utbetalningen. Kontakta oss innan du gör någon betalning. — ENGLISH: The prices shown on this page are subject to change at any moment. URD cannot certify the prices will be exactly the same at the time of payment. Contact us before making any payment.